Teksti suurus:
A A A

Noorte isamaalise hariduse programmNoorte isamaalise hariduse programm - mis see on?


Noorte isamaalise hariduse programm (IHP) on loodud koostöös Kaitseministeeriumiga. Programmi eesmärk on edendada põhikooliealiste noorte seas isamaalisi väärtusi ning anda neile võimalus osaleda kodanikukasvatuse suunitlusega huvihariduses, mis hõlmab Kodutütarde ja Noorte Kotkaste järguõppe teemasid nagu näiteks: riigikaitseline õpe, Eesti ajalugu ja kultuuri, esmaabi, orienteerumine ja matkamine, ellujäämine metsas, loodusharidus ja muud vajalikud oskused kogu eluks. Tänu isamaaliste laagrite avatud korraldusele suureneb Kaitseliidu noorteorganisatsioonide Noorte Kotkaste ja Kodutütarde side ühiskonnaga ning nad on väärtustatud riigikaitselise huvihariduse elluviijana.

IHP võimalused

IHP soodustab uute rühmade avamist ja juba olemasolevate rühmade tegevuse innustamist. Programmi raames toetatakse taotluse esitamisel rahaliselt rühmategevusi, et pakkuda neile seikluslikumat ja mitmekesisemat kogemust ning toetada nende väljaõpet.

Rühmad on saanud võimaluse korraldada mitmekülgseid metsa- ja koostöölaagreid, kus õpitakse järgukavades olevaid 
nõudeid, et tõsta noorte järgutaset. Tavapärased koondused on muudetud õppepäevadeks, kuhu kaastakse väliskoolitajaid ja asjatundjaid erinevatest ettevõtetest. Näiteks lihtsamast esmaabitunnist on saanud sisutihedad esmaabiõppused, midaviivad läbi arstid ja kiirabitöötajad. Tänu IHP-le on noored külastanud muuseumeid, mis toetavad Eesti ajaloo- ja kultuuriõpet. Populaarsemad külastuskohad on: Eesti Rahva Muuseum, Vabaõhumuuseum, Lennusadama meremuuseum, Politseimuuseum, Ajakeskus Wittenstein, Sõjamuuseum ja Valga Militaarpark.

Varasemalt oli ainuüksi rühmavanema või rühmapealiku õlul noorte teadmisete ja kogemuste pagas, nüüd aga on võimalus kasutada väliskoolitajate abi, et rikastada noorte teadmisi. Selleks on kaasatud Tartu Kutsehariduskeskust, kes pakub põnevaid etiketi koolitusi. Erinevaid retkejuhte, kes tunnevad Eesti metsi ja rabasid ning võivad viia noored kohtadesse, kus varem pole käidud. Lisaks veekeskused, kus õpetatakse veeohutuse ja päästmise põhitõdesid koos vilunud instruktoritega.

IHP ja noortejuhid

Tänu Noorte isamaalise hariduse programmile võimaldatakse vabatahtlikele noortejuhtidele koolitusi väljaspool organisatsiooni. Koolituste korraldamine on oluline ühtse meeskonnatunde tekitamisel ja teadmiste ühtlustamisel. Lisaks on loodud võimalus anda silmapaistvatele noortejuhtidele stipendiumit. Aastal 2018 jagati esmakordselt stipendiume 10 vabatahtlikule noortejuhile.

Suurlaager Spekter

IHP raames korraldasid Noored Kotkad ja Kodutütred 2018. aasta suvel suurlaagri Spekter. Laagrist võttis kokku osa 764 noort. Nende hulgas vene keelt kodukeelena kõnelevad noored ning osalejad erinevatest Eesti ettevõtetest ja organisatsioonidest. Avapäeval seisis rivis 1010 inimest. Suurlaagri eesmärgiks oli korraldada avatud laager põhikooliealistele noortele. Läbi aktiivse tegevuse tutvustati Kaitseliidu noorteorganisatsioonide tegevusvaldkonda sadadele väljastpoolt osalevatele noortele ning edendati noorte seas isamaalisi väärtusi ning aktiivset eluviisi. Spektri edukus tagas uue suurlaagri tuleku 2020. aastal! Suvi, sõbrad, seiklus - see on SPEKTER!